15.-16.jún 2019

4. ročník cyklistických pretekov jednotlivcov


Oficiálne propozície

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:


Dátum a miesto: 16.jún 2019, Námestie M.R.Štefánika, Brezno
Čas štartu: slávnostný štart pretekov 16.6.2019 o 10:00 - dlhá trasa pretekov, 10:15 - krátka trasa pretekov, 10:30 - detské preteky
Usporiadateľ pretekov: Mesto Brezno, OOCR Horehronie a CK Route 66 Brezno n.o.
Riaditeľ pretekov: Emil Caban
Technický riaditeľ: Miroslav Kováčik – 0903 313 784, mireckovacik@gmail.com
Zdravotná služba: bude upresnené
Hlavný rozhodca: bude upresnené

TECHNICKÉ USTANOVENIA:


Prihlášky: prostredníctvom registračného formulára od 1. marca 2019 do 15. júna 2019 na oficiálnej web stránke podujatia www.ckroute66.sk, prípadne v deň pretekov 16.6.2019, od 8:00 do 9:30, v stánku s označením "REGISTRÁCIA".

Kancelária pretekov: reštaurácia Alžbetka, M.R.Štefánika , Brezno

Prezentácia / Registrácia: 16.6.2019, od 8:00 do 9:30, v mieste štartu a cieľa, tj. Námestie M.R.Štefánika Brezno,

PREZENTÁCIA: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením "PREZENTÁCIA",

REGISTRÁCIA: pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením "REGISTRÁCIA".

ŠTARTOVNÉ:


uhradené vopred - 15€, na číslo účtu IBAN: SK4109000000005077240777, SWIFT kód BIC: GIBASKBX,
VS: vygenerovaný prihlasovacím systémom,
Poznámka: meno a priezvisko, rok narodenia

Úhradu štartovného bankovým prevodom je potrebné vykonať do 9. júna 2019,

v deň pretekov 16.6.2019 - 20€, platba v hotovosti

KATEGÓRIE DLHÁ TRASA:


Kadet -- 15 - 17 rokov,
Muži A -- 18 - 29 rokov,
Muži B -- 30 - 39 rokov,
Muži C -- 40 - 49 rokov,
Muži D -- 50 - 59 rokov,
Ženy -- bez rozdielu veku

KATEGÓRIE KRÁTKA TRASA:


Kadet -- 15 - 17 rokov,
Muži A -- 18 - 29 rokov,
Muži B -- 30 - 39 rokov,
Muži C -- 40 - 49 rokov,
Muži D -- 50 - 59 rokov,
Muži E -- 60 a viac rokov,
Ženy -- bez rozdielu veku

TRASY PRETEKOV:


Open Imagination

DLHÁ TRASA PRETEKOV: Brezno, Valaská, Podbrezová, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Brezno, Valaská, Podbrezová, Bystrá, Tále, Krpáčovo, Dolná Lehota, Predajná, Brusno, Nemecká, Podbrezová, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Brezno
Dĺžka okruhu: 107 km
Prevýšenie: 1250 mOpen Imagination

KRÁTKA TRASA PRETEKOV: Brezno, Valaská, Podbrezová, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Brezno, Valaská, Podbrezová, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Brezno
Dĺžka okruhu: 59 km
Prevýšenie: 550 m

HORSKÉ A RÝCHLOSTNÉ PRÉMIE: DLHÁ TRASA PRETEKOV


Horská prémia: Krpáčovo (48 km)
Rýchlostné prémie: Predajná (62 km)
Prémie budú označené 1km, 500m, 200m a cieľovou čiarou.
Víťaz každej prémie získa odmenu 20 €.

OBČERSTVENIE A UBYTOVANIE:


Bufet: po horskej prémii, Krpáčovo na 49 km pretekov

Obed: v cieli pretekov, reštauracia Alžbetka, Námestie M.R.Štefánika, Brezno (od 14:00 hod.)


Ubytovanie: Možnosti ubytovania pre pretekárov

VYHODNOTENIE A CENY:


v mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Námestie M.R.Štefánika v Brezne o 15:00 hod., ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov podujatia.

prvý traja v kategórii - vecné ceny
1 - 6 v celkovom poradí - finančné ceny

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:


Preteky sa riadia ustanoveniami SZC.
Účastníci sú povinní počas celých pretekov dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Cyklisti štartujú na vlastnú zodpovednosť a musia byť zdravotne spôsobilí.
Podmienkou účasti je cestný bycikel a riadne upevnená prilba.

V Brezne, dňa 31.1.2019

Emil Caban
riaditeľ pretekov